1393/11/24

جزییات مسابقه

صباي قم - تراکتور تبریز

15:30

لیگ برتر

2 : 3

هفته 20

تعداد تماشاچی : 1004 نفر

داوران

داور اول

جواد شرفی

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

17 احمد اميرکامدار

23 سامان نريمان جهان

27 خالد شفيعي

37 ادر لوسيانو

غلامحسين بادامکي 44

ايوب کلانتري 47

غلامحسين بادامکي 60

66 آندرانيک تيموتيان سماراني

غلامحسين بادامکي 67

سعيد مهدي پور اسبه قليان 91

بازیکنان اصلی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حبيب گرداني 3
خالد شفيعي 4
مهدي کياني 6
سامان نريمان جهان 7 81 فريد بهزادي کريمي 9
شاهين ثاقبي 8
ادر لوسيانو 10
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
احمد اميرکامدار 18 58 فرشاد احمد زاده 27
ميرهاني هاشمي 23
عيسي اندودي 44
فردين عابديني 88 70 مهرداد بايرامي 19

بازیکن تعویضی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

فريد بهزادي کريمي 9
فرشاد احمد زاده 27
مهرداد بايرامي 19

بازیکنان اصلی صباي قم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

مهرداد طهماسبي 1
ابوالفضل ابراهيمي 7 69 محمد حيدري شيله سر 44
غلامحسين بادامکي 10
ايوب کلانتري 11
محمدامين آرام طبع 13
وحيد علي آبادي 18
پيروز قرباني 20
حسين کوشکي 25
محمد اوساني کرد 30 82 قاسم اکبري 88
فرشيد باقري 31 89 هادي شکوري درخانه 6
سعيد مهدي پور اسبه قليان 55

بازیکن ذحیره صباي قم

نام بازیکن

پیراهن

محمد حيدري شيله سر 44
قاسم اکبري 88
هادي شکوري درخانه 6