1393/11/10

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - راه آهن تهران

19:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 4000 نفر

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

محمد قاضي نجف آبادي 15

19 عباس محمد رضايي

47 ابراهيم کريمي

51 سيامک کوهنورد

آلويس برترند نانگ 54

احمد آل نعمه 71

محمد قاضي نجف آبادي 83

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محسن ايران نژاد 3
ابراهيم کريمي 5
بهادر عبدي 10
سيد امين منوچهري 11
نويد خوش هوا 15
امير عابدزاده 22
ميلاد محمدي کشمرزي 24
سيامک کوهنورد 30 76 محمد حسين پور 14
سيد محمد ستاري 33
محسن ميرابي 38 88 فرشاد فرجي خنکداري 26
عباس محمد رضايي 77 78 مهرداد محمدي کشمرزي 23

بازیکن تعویضی راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

محمد حسين پور 14
مهرداد محمدي کشمرزي 23
فرشاد فرجي خنکداري 26

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

عليرضا سليمي 1
احمد آل نعمه 2
ساسان انصاري 8
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
مهرداد جماعتي 24
يوسف وکيا 40
محمد قاضي نجف آبادي 99
مهدي بدرلو 5
اسماعيل شريفات 10 87 علي سينا رباني 29
آلويس برترند نانگ 17
محسن مسلمان 77 90 بهمن کامل 19

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

علي سينا رباني 29
بهمن کامل 19