1393/09/20

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - استقلال تهران

16:20

لیگ برتر

4 : 4

هفته 17

تعداد تماشاچی : 6000 نفر

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علی میرزابیگی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

4 يعقوب کريمي

سيد محمد مهدي سيد صالحي 6

29 اميد ابراهيمي

37 آرش برهاني

مهدي مومني لاريمي 38

ايمان باصفا 44

سيد محمد مهدي سيد صالحي 45

مهدي مومني لاريمي 46

48 کرار جاسم محمد

51 اميد ابراهيمي

64 سجاد شهباززاده

پرويز کريمي 64

محمد طيبي 75

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محسن فروزان دشتي 1
محمد رضا خرسند نيا 3
اميرحسين صادقي 4
هراير مگويان 15
يعقوب کريمي 17
ميلاد شيخ فخرالديني 34
اميد ابراهيمي 6
آرش برهاني 9 58 ميلاد سليمان فلاح 29
سجاد شهباززاده 10
کرار جاسم محمد 13 92 حنيف عمران زاده 5
محمدهاشم بيگ زاده 16

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

ميلاد سليمان فلاح 29
محمد قاضي نجف آبادي 11
حنيف عمران زاده 5

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

پرويز کريمي 1
محمد طيبي 2
موسي کوليبالي 5
روح الله سيف اللهي مقدم 17 69 يزدان عباسيان 19
ميثم مجيدي 20
عبدالهادي خنيفر 7
ميثم بايو ديزآبادي 21 82 محمد اوساني کرد 30
ايمان باصفا 34 71 رضا کاردوست 8
ميثم دورقي 6
مهدي مومني لاريمي 10
سيد محمد مهدي سيد صالحي 99

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

يزدان عباسيان 19
رضا کاردوست 8
محمد اوساني کرد 30