1393/09/13

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - استقلال خوزستان

14:00

لیگ برتر

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 265 نفر

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

محمد علی نوری

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

محمد ابراهيمي 23

مگنو باتيستا داسيلوا 38

49 سيد محمد مهدي سيد صالحي

لوناردو آندره پيمنتا فاريا 61

69 ميثم مجيدي

88 سومايلا دياکيته

89 روح الله سيف اللهي مقدم

92 ميثم مجيدي

بهنام داداش وند 93

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محمد طيبي 2
موسي کوليبالي 5
ميثم دورقي 6
عبدالهادي خنيفر 7
محمد رضا مهدوي مير محله 11 74 محمد ابراهيم خسروي 4
سومايلا دياکيته 16
ميثم مجيدي 20
حمدالله ابدام 27 51 ميثم بايو ديزآبادي 21
مهدي مومني لاريمي 10
محمد اوساني کرد 30 64 روح الله سيف اللهي مقدم 17
سيد محمد مهدي سيد صالحي 99

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

روح الله سيف اللهي مقدم 17
ميثم بايو ديزآبادي 21
محمد ابراهيم خسروي 4

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد اميد نظامي پور 2
جابر انصاري 9
محمد امين درويشي 19 81 محسن بياتي نيا 30
رودريگو اودريو سولا لوپز 33
بهنام داداش وند 31
مرتضي اسدي 8
محمد مختاري 20
محمد ابراهيمي 77
ميثم نقي زاده باني 6 81 عليرضا نقي زاده 16
مگنو باتيستا داسيلوا 14
رسول پير زاده 23 55 لوناردو آندره پيمنتا فاريا 5

بازیکن ذحیره گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

لوناردو آندره پيمنتا فاريا 5
عليرضا نقي زاده 16
محسن بياتي نيا 30