1393/09/01

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - صباي قم

15:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 2000 نفر

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

6 مارکو آوريلو آيوبل

89 سجاد کرمان

عليرضا سليمي 90

بازیکنان اصلی صباي قم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

مهرداد طهماسبي 1
سيد احمد مهدي زاده 3
هادي شکوري درخانه 6
ابوالفضل ابراهيمي 7 60 حميد رضا کاظمي 32
غلامحسين بادامکي 10
محمدامين آرام طبع 13
مارکو آوريلو آيوبل 16 82 سجاد کرمان 29
وحيد علي آبادي 18
پيروز قرباني 20
فرشيد باقري 31 93 اميد قرباني 26
احمد حسن زاده 70

بازیکن تعویضی صباي قم

نام بازیکن

پیراهن

حميد رضا کاظمي 32
سجاد کرمان 29
اميد قرباني 26

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

عليرضا سليمي 1
لوناردو مساريچ 3
مهدي بدرلو 5
سروش رفيعي تل گري 7
ساسان انصاري 8 69 سيد ايمان موسوي 9
اسماعيل شريفات 10
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 75 علي سينا رباني 29
احمد عبداله زاده 20
اميد خالدي 21 70 يوسف وکيا 40
مهرداد جماعتي 24
سروش سعيدي 33

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

سيد ايمان موسوي 9
يوسف وکيا 40
علي سينا رباني 29