1393/08/08

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلي

16:50

لیگ برتر

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 2500 نفر

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

رضا اميني

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

55 محمدحسين کنعاني زادگان

86 مهيار زحمتکش

89 ايمان صادقي هستجه

سروش رفيعي تل گري 91

احمد عبداله زاده 92

بازیکنان اصلی ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

ايمان صادقي هستجه 1
عزت الله پورقاز 5
سيد احمد سيد صالح آهي 6
محمدحسين کنعاني زادگان 15
عزيز معبودي حقيقي 14
عليرضا رمضاني هند خاله 16
صادق محرمي 25 82 مهيار زحمتکش 26
سعيد يوسف زاده 40
مازيار زارع عشق دوست 9
محسن يوسفي 13
رضا اعتمادي 35 70 مهرداد اولادي 77

بازیکن تعویضی ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

پیراهن

مهرداد اولادي 77
مهيار زحمتکش 26

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

عليرضا سليمي 1
لوناردو مساريچ 3
ايوب والي 4
مهرداد جماعتي 24
يوسف وکيا 40
سروش رفيعي تل گري 7
مهدي بدرلو 5
احمد عبداله زاده 20
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
ساسان انصاري 8 92 علي سينا رباني 29
شهاب کرمي 14 46 سيد ايمان موسوي 9

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

سيد ايمان موسوي 9
علي سينا رباني 29