1393/07/29

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - سايپـا تهران

16:50

لیگ برتر

0 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 4500 نفر

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

محمد رضا خانزاده 29

33 مجيد ايوبي کوشالي

60 ابراهيم صادقي سنجابي

60 ميلاد ميداودي

شهاب زاهدي 68

92 محمد رضا اخباري شاد

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

وحيد محمد زاده 3
مجيد ايوبي کوشالي 5
ابراهيم صادقي سنجابي 8
کاوه رضايي 9 92 عليرضا عليزاده 20
ابراهيم شکوري 13
محمد نزهتي 14
حکيم نصاري 17 59 ميلاد ميداودي 10
حامد شيري 18
محمد رضا اخباري شاد 22
سيد محمد مهدي سيد صالحي 23 76 مهدي ترابي 16
بابک حاتمي 40

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

ميلاد ميداودي 10
مهدي ترابي 16
عليرضا عليزاده 20

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

اميد عاليشاه 2
محمد رضا خانزاده 3
مايکل اومانا کوررالز 4
محسن بنگر 6
سيد ميثم حسيني 12
عليرضا نورمحمدي 20
محمد عباس زاده 33 88 افشين اسماعيل زاده 15
مهدي طارمي 17 53 شهاب زاهدي 23
احمد نوراللهي 28 50 پيام صادقيان 11
مهرداد کفشگري 18
نيلسون کوريا 40

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

پيام صادقيان 11
افشين اسماعيل زاده 15
شهاب زاهدي 23