1393/07/30

جزییات مسابقه

راه آهن تهران - سپاهان اصفهان

15:30

لیگ برتر

1 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 371 نفر

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

محمد حسين پور 34

63 احسان حاجي صفي

محمد غلامي خليل محله 65

75 محمد رضا خلعتبري

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد هادي عقيلي انور 5
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
شهاب الدين گردان 35
محمدعلي احمدي 6
احسان حاجي صفي 28
شجاع خليل زاده 3
حسين پاپي 7 83 جواهير سوکاج 14
رسول نويدکيا 8
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9
مهدي شريفي 20

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

جواهير سوکاج 14

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

وحيد طالبلو 1
ابراهيم کريمي 5
حامد نورمحمدي 6
ميلاد محمدي کشمرزي 24
محمد حسين پور 14
سيد محمد ستاري 33
محمد غلامي خليل محله 8 71 بهادر عبدي 10
سيد امين منوچهري 11 59 علي عليپور 16
سيد احمد موسوي 2
رضا خالقي فر 9 92 ميلاد ابطحي 29
رامين رضاييان 27

بازیکن ذحیره راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

علي عليپور 16
بهادر عبدي 10
ميلاد ابطحي 29