1393/07/03

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - استقلال خوزستان

18:30

لیگ برتر

2 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 13246 نفر

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

13 مهدي مومني لاريمي

محمد عباس زاده 31

محمد عباس زاده 45

45 عبدالهادي خنيفر

74 مجيد حيدري

94 موسي کوليبالي

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

رضا کاردوست 8
عبدالهادي خنيفر 7 84 باقر هاشمي 28
محمد طيبي 2
محمد رضا مهدوي مير محله 11 89 فرزاد جعفري 25
مهدي مومني لاريمي 10
موسي کوليبالي 5
ميثم مجيدي 20
مجيد حيدري 3
لامين دياوارا 9
سومايلا دياکيته 16
يزدان عباسيان 19 45 ايمان باصفا 34

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

ايمان باصفا 34
باقر هاشمي 28
فرزاد جعفري 25

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حميد رضا علي عسگري 26
رضا حقيقي شانديز 9
سوشا مکاني 1
سيد ميثم حسيني 12
محسن بنگر 6
محمد عباس زاده 33
محمد نوري 14
مهدي طارمي 17 88 مهرداد کفشگري 18
مايکل اومانا کوررالز 4
هادي نوروزي پوري 24
اميد عاليشاه 2 62 محمد رضا خانزاده 3

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

محمد رضا خانزاده 3
مهرداد کفشگري 18