1393/07/04

جزییات مسابقه

تراکتور تبریز - سپاهان اصفهان

17:40

لیگ برتر

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 51500 نفر

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

سعید آل وردی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

48 محمد رضا خلعتبري

70 سيد هادي عقيلي انور

حبيب گرداني 74

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

احسان حاجي صفي 28
رحمان احمدي 1
سيد هادي عقيلي انور 5
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
وريا غفوري 21
حسين پاپي 7
شجاع خليل زاده 3
لوسيانو پريرا مندس 29
محرم نويدکيا 4 74 رسول نويدکيا 8
محمد رضا خلعتبري 9
مهدي شريفي 20 83 جواهير سوکاج 14

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

رسول نويدکيا 8
جواهير سوکاج 14

بازیکنان اصلی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حامد لک 1
ميرهاني هاشمي 23
احمد آل نعمه 5
حبيب گرداني 3
شاهين ثاقبي 8 64 فرشاد احمد زاده 27
محمد ايران پوريان 2
مهدي کياني 6
ادر لوسيانو 10 90 محمد ابراهيمي 11
خالد شفيعي 4
سامان نريمان جهان 7 90 فريد بهزادي کريمي 9
محسن دلير 21

بازیکن ذحیره تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

فرشاد احمد زاده 27
محمد ابراهيمي 11
فريد بهزادي کريمي 9