1393/06/07

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - سايپـا تهران

19:10

لیگ برتر

0 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 2500 نفر

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

28 سجاد مشکل پور

55 بابک حاتمي

64 محمد رضا اخباري شاد

78 ابراهيم شکوري

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

ابراهيم شکوري 13
بابک حاتمي 40
حامد شيري 18
سجاد مشکل پور 19
سيد محمد مهدي سيد صالحي 23 75 ابراهيم صادقي سنجابي 8
علي زينالي قلعه 7
کاوه رضايي 9 88 ميلاد ميداودي 10
مجيد ايوبي کوشالي 5
محمد رضا اخباري شاد 22
مسعود ابراهيم زاده 61 65 محمد نزهتي 14
عليرضا عليزاده 20

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

محمد نزهتي 14
ابراهيم صادقي سنجابي 8
ميلاد ميداودي 10

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

احمد عبداله زاده 20 83 اميد خالدي 21
اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
سروش رفيعي تل گري 7
شهاب کرمي 14 46 سيد ايمان موسوي 9
عليرضا سليمي 1
مهدي بدرلو 5
مهرداد جماعتي 24
يوسف وکيا 40
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
لوناردو مساريچ 3

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

سيد ايمان موسوي 9
اميد خالدي 21