1393/06/02

جزییات مسابقه

پيکان تهران - استقلال تهران

19:10

لیگ برتر

0 : 3

هفته 5

تعداد تماشاچی : 10000 نفر

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

29 خسرو حيدري

41 محمدهاشم بيگ زاده

53 مهدي کريميان

61 سجاد شهباززاده

63 ميلاد شيخ فخرالديني

محمد نصرتي 66

حميدرضا ديوسالار 79

80 کرار جاسم محمد

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

اميد ابراهيمي 6
خسرو حيدري 2 47 عليرضا رمضاني 19
سجاد شهباززاده 10
کرار جاسم محمد 13 86 امير حسين طاحوني 32
محسن فروزان دشتي 1
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمدهاشم بيگ زاده 16
مهدي کريميان 23 70 آندرانيک تيموتيان سماراني 14
ميلاد شيخ فخرالديني 34
يعقوب کريمي 17
هراير مگويان 15

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

عليرضا رمضاني 19
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
امير حسين طاحوني 32

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

آرمان قاسمي 16
امير حسين فشنگ چي 23
جي لويد ساموئل 3
حميدرضا ديوسالار 2
سعيد دقيقي ماسوله 10
سيد مهدي رحمتي اسکويي 1
عليرضا محمد 99 71 سيد علي حسيني 24
مجيد خدابنده لو 8 50 ميلاد نوري 9
محمد نصرتي 20
وحيد حيدريه 19 63 ميت اتروويچ 32
معمر سوراکا 88

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

ميلاد نوري 9
ميت اتروويچ 32
سيد علي حسيني 24