1393/05/28

جزییات مسابقه

استقلال تهران - سايپـا تهران

19:15

لیگ برتر

3 : 2

هفته 4

تعداد تماشاچی : 9000 نفر

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

6 ابراهيم شکوري

کرار جاسم محمد 33

48 حامد شيري

اميد ابراهيمي 63

ميلاد شيخ فخرالديني 70

80 حکيم نصاري

87 ابراهيم شکوري

اميد ابراهيمي 91

عليرضا رمضاني 93

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

ابراهيم شکوري 13
ابراهيم صادقي سنجابي 8 77 حکيم نصاري 17
بابک حاتمي 40
حامد شيري 18
حامد فلاح زاده 1
سجاد مشکل پور 19
علي زينالي قلعه 7 90 ميلاد ميداودي 10
کاوه رضايي 9 82 سيد محمد مهدي سيد صالحي 23
مسعود ابراهيم زاده 61
عليرضا عليزاده 20
وحيد محمد زاده 3

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

حکيم نصاري 17
سيد محمد مهدي سيد صالحي 23
ميلاد ميداودي 10

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

آرش برهاني 9 46 آندرانيک تيموتيان سماراني 14
اميد ابراهيمي 6
خسرو حيدري 2
سجاد شهباززاده 10 53 عليرضا رمضاني 19
کرار جاسم محمد 13
محسن فروزان دشتي 1
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمدهاشم بيگ زاده 16
ميلاد شيخ فخرالديني 34
يعقوب کريمي 17
هراير مگويان 15

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

آندرانيک تيموتيان سماراني 14
عليرضا رمضاني 19
پژمان نوري 8