1393/05/16

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران

19:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 11000 نفر

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

21 محمد رضا خانزاده

35 حميد رضا علي عسگري

سروش رفيعي تل گري 45

47 رضا حقيقي شانديز

50 احمد نوراللهي

اسماعيل شريفات 53

74 عليرضا نورمحمدي

86 پيام صادقيان

87 محسن بنگر

ايوب والي 90

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

اميد عاليشاه 2
پيام صادقيان 11
حميد رضا علي عسگري 26
رضا حقيقي شانديز 9 63 محمد نوري 14
رضا نوروزي 10
عليرضا نورمحمدي 20
محسن بنگر 6
محمد عباس زاده 33 82 مهدي طارمي 17
محمد رضا خانزاده 3 46 سيد ميثم حسيني 12
نيلسون کوريا 40
احمد نوراللهي 28

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

سيد ميثم حسيني 12
محمد نوري 14
مهدي طارمي 17

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

احمد عبداله زاده 20
اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
ساسان انصاري 8 94 هادي حبيبي نژاد 32
سروش رفيعي تل گري 7 89 رضا احمدي 27
عليرضا سليمي 1
مهدي بدرلو 5
مهرداد جماعتي 24
يوسف وکيا 40 86 بهمن کامل 19
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
لوناردو مساريچ 3

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بهمن کامل 19
رضا احمدي 27
هادي حبيبي نژاد 32