1393/05/16

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - سپاهان اصفهان

18:00

لیگ برتر

0 : 2

هفته 2

تعداد تماشاچی : 610 نفر

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

20 شجاع خليل زاده

32 محمد رضا خلعتبري

59 سيد هادي عقيلي انور

65 لوسيانو پريرا مندس

68 رسول نويدکيا

82 امير حسين کريمي دخر آبادي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

احسان حاجي صفي 28
حسين پاپي 7
رسول نويدکيا 8
سيد هادي عقيلي انور 5
شجاع خليل زاده 3
شهاب الدين گردان 35
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
لوسيانو پريرا مندس 29 81 جواهير سوکاج 14
محمد رضا خلعتبري 9 76 امير حسين کريمي دخر آبادي 99
مهدي شريفي 20 79 علي کريمي 12
وريا غفوري 21

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

امير حسين کريمي دخر آبادي 99
علي کريمي 12
جواهير سوکاج 14

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

جابر انصاري 9 72 رسول پير زاده 23
حميد جوکار 13
سيد اميد نظامي پور 2
سيد مهدي اسلامي 1
عليرضا نقي زاده 16
محمدمهدي نظري 11
محمود خميسي 4
مرتضي اسدي 8
مگنو باتيستا داسيلوا 14 87 ميلاد جهاني 17
مهرداد بايرامي 10 73 عادل سرشار خرقي 12
ميثم نقي زاده باني 6

بازیکن ذحیره گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

رسول پير زاده 23
عادل سرشار خرقي 12
ميلاد جهاني 17