1398/02/26

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

21:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 15000 نفر

رخداد های بازی

لوسيانو پريرا مندس 36

54 اکبر ايماني قره آغاج

56 محمد طيبي

لوسيانو پريرا مندس 56

تاکافومي آکاهوشي 66

68 مهدي مهدي پور

80 سيد اشکان دژاگه

رضا ميرزايي 85

لوسيانو پريرا مندس 90

بازیکنان اصلی تراکتورسازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن