1398/02/26

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - پيکان تهران

21:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 6000 نفر

رخداد های بازی

مجتبي ممشلي 13

محمد آبشک 44

احسان قهاري 54

حامد لک 84

سجاد آشوري ميداني 91

94 عيسي آل کثير

94 فراز امامعلي

لاشا توتادزه 94

احسان قهاري 98

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن