1398/02/26

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان

21:30

رخداد های بازی

کيروش استنلي 33

عزت الله پورقاز 39

46 محمد شريفي

82 محمدرضا شيرازي

84 مصطفي کياني

88 سيد ساسان شيرمردي

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن