1398/02/26

جزییات مسابقه

استقلال تهران - سپيدرود رشت

21:30

رخداد های بازی

مهدي قايدي 6

مرتضي تبريزي 22

55 ميلاد قربان زاده

آرمين سهرابيان 57

روزبه چشمي 67

داريوش شجاعيان 82

82 مهرداد بايرامي

92 مهرداد بايرامي

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن