1398/02/26

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن اصفهان

21:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 2000 نفر

رخداد های بازی

مهران درخشان مهر

حکيم نصاري 33

33 مجتبي مقتدايي

محمد شادکام 43

60 محمد زبير نيک نفس

مجتبي بيژن 66

88 وحيد محمد زاده

88 وحيد محمد زاده

93 اساگونا کريستين ايکودارو

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن