1398/02/26

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - صنعت نفت آبادان

21:30

لیگ برتر

0 : 3

هفته 30

تعداد تماشاچی : 200 نفر

رخداد های بازی

42 عقيل شويعي کعبي

آرمان رمضاني 55

58 طالب ريکاني

رضا اسدي 79

82 عقيل شويعي کعبي

92 عقيل شويعي کعبي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن