1398/02/26

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - پدیده خراسان

21:30

لیگ برتر

1 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 800 نفر

رخداد های بازی

18 حسين مهربان

احسان تاييدي 36

محمدحسين کنعاني زادگان 54

صادق رضانيا 65

71 يونس شاکري

73 اکبر صادقي بديع

92 ميلاد اسفيني فراهاني

عزيز معبودي حقيقي 94

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن