1398/02/21

جزییات مسابقه

پيکان تهران - نفت مسجد سلیمان

21:30

لیگ برتر

1 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 315 نفر

رخداد های بازی

61 ميلاد خدايي اصل

ماهان رحماني نوبراني 65

سعيد واسعي 89

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن