1398/02/21

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - سايپـا تهران

21:30

لیگ برتر

1 : 2

هفته 29

تعداد تماشاچی : 20 نفر

رخداد های بازی

18 اميرحسين حسين زاده تازه قشلاق

39 رضا جعفري

مصطفي کياني 45

62 رضا اسدي

اميرحسين باقرپور 90

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن