1398/02/21

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - استقلال تهران

21:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 7600 نفر

رخداد های بازی

30 آرمين سهرابيان

51 پژمان منتظري

75 روزبه چشمي

رضا جبيره 78

حسين ساکي 85

سيد محمد قريشي 91

92 مرتضي تبريزي

مسلم مجدمي 93

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن