1398/02/21

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - ماشین سازی تبریز

21:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 57000 نفر

رخداد های بازی

16 عليرضا مرادي

28 محمدحسين کنعاني زادگان

مهدي شيري 46

مهدي ترابي 51

علي عليپور 81

82 فرشاد سالاروند

89 مسيح زاهدي

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن