1398/02/21

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - نساجی مازندران

21:30

لیگ برتر

1 : 3

هفته 29

تعداد تماشاچی : 7000 نفر

رخداد های بازی

20 مهرداد عبدي

35 علي شجاعي

41 حامد لک

ميثم تهي دست 45

محمد بلبلي 47

59 فرشاد فرجي خنکداري

محمد رضا مهدوي مير محله 68

72 سجاد آشوري ميداني

74 رحمان جعفري

86 رحمان جعفري

88 احمد عبداله زاده

محمد بلبلي 92

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن