1398/02/12

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - پيکان تهران

19:15

لیگ برتر

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 2700 نفر

رخداد های بازی

45 عيسي آل کثير

لوسيانو پريرا مندس 52

64 علي حمودي

ميثم دورقي 67

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن