1398/02/13

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - ذوب آهن اصفهان

18:00

لیگ برتر

0 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1500 نفر

رخداد های بازی

46 محمد نژاد مهدي

63 عليرضا منظمي

66 اساگونا کريستين ايکودارو

87 عليرضا قادري زفره

89 رضا رحيمي ورزقاني

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن