1398/02/13

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - سپيدرود رشت

17:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 5000 نفر

رخداد های بازی

فرشيد پاداش 33

33 حسين مجلي شناني

40 ابراهيم لطفي

موسي کوليبالي 46

55 مهرداد بايرامي

حبيب فرعباسي 61

67 کورش ملکي

68 حسين ابراهيمي لاکمه سري

حکيم نصاري 78

اکبر آفاقي 84

سيد هيثم هاشمي زاده 91

حبيب فرعباسي 94

اکبر آفاقي 99

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن