1398/02/15

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - پدیده خراسان

18:15

لیگ برتر

0 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 700 نفر

رخداد های بازی

65 يونس شاکري

عبدالله ناصري 80

86 محمد آقاجانپور

سامول سارفو 93

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن