1398/02/05

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - نساجی مازندران

17:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 100 نفر

رخداد های بازی

2 محمدمهدي نظري

وحيد حمدي نژاد روانقي 22

22 فرشاد فرجي خنکداري

مصطفي کياني 35

اميرحسين باقرپور 74

87 محمدمهدي نظري

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن