1398/02/07

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان

19:15

لیگ برتر

3 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 4000 نفر

رخداد های بازی

طالب ريکاني 9

طالب ريکاني 21

محمد دريس 22

23 مجتبي بيژن

52 حکيم نصاري

سيد محمد قريشي 89

رضا جبيره 93

رضا جبيره 94

95 فرشيد پاداش

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن