1398/02/06

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان

20:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 90000 نفر

رخداد های بازی

75 علي قرباني

93 سعيد آقايي

سيامک نعمتي 93

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن