1398/02/07

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - استقلال تهران

20:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 23000 نفر

رخداد های بازی

سينا زامهران 8

محمد قاسمي نژاد 42

اکبر صادقي بديع 47

سيد عبداله حسيني 63

63 اسماعيل داسيلوا گونسالوس

ميلاد اسفيني فراهاني 85

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن