1398/02/06

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازي تبریز

19:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 2300 نفر

رخداد های بازی

وحيد محمد زاده 16

46 مسعود سليماني شجاعي

رضا حبيب زاده 82

مهران درخشان مهر 94

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن