1398/02/05

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - سايپـا تهران

16:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 400 نفر

رخداد های بازی

يوسف سيدي 22

28 رضا علياري گلوجه

62 رضا اسدي

محمد اهل شاخه 89

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن