1398/02/06

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - فولاد خوزستان

17:15

لیگ برتر

1 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 8000 نفر

رخداد های بازی

9 صابر حرداني

27 لوسيانو پريرا مندس

57 تاکافومي آکاهوشي

حسين مجلي شناني 75

87 مهدي زبيدي

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن