1398/01/30

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

19:15

لیگ برتر

1 : 4

هفته 26

تعداد تماشاچی : 5300 نفر

رخداد های بازی

لوسيانو پريرا مندس 16

لوسيانو پريرا مندس 18

48 جاناتان بواريتو دوس رايس

64 طالب ريکاني

سيامک کورشي 66

72 محمد رضا غبيشاوي

72 جاناتان بواريتو دوس رايس

93 جاناتان بواريتو دوس رايس

94 جاناتان بواريتو دوس رايس

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن