1398/01/30

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 7000 نفر

رخداد های بازی

مجتبي ممشلي 46

حامد لک 83

فرشاد فرجي خنکداري 93

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن