1398/01/29

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان

19:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 5000 نفر

رخداد های بازی

41 رضا درويشي

65 محمد شريفي

مجتبي بيژن 65

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن