1398/01/29

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - سپاهان اصفهان

19:00

رخداد های بازی

14 سجاد شهباززاده

رضا اسدي 23

45 ولادمير کومان

53 کيروش استنلي

56 کيروش استنلي

آرمان رمضاني 66

79 مهرداد محمدي کشمرزي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن