1398/01/29

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - سپاهان اصفهان

19:00

لیگ برتر

2 : 5

هفته 26

تعداد تماشاچی : 600 نفر

رخداد های بازی

14 سجاد شهباززاده

رضا اسدي 23

45 ولادمير کومان

46 محمد ايران پوريان

53 کیروش استنلی سوارس فررا

56 کیروش استنلی سوارس فررا

64 محمد ايران پوريان

آرمان رمضاني 66

68 علي قرباني

سامول سارفو 70

79 مهرداد محمدي کشمرزي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن