1398/01/28

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

18:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 15000 نفر

رخداد های بازی

39 محمد نادري

76 شجاع خليل زاده

حميد بوحمدان 77

78 سيامک نعمتي

محمد رشيد مظاهري 94

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن