1398/01/22

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

17:00

رخداد های بازی

22 لوسيانو پريرا مندس

32 لوسيانو پريرا مندس

ايوب کلانتري 90

94 لوپز وينسوس

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن