1398/01/23

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبي جم

19:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 2000 نفر

رخداد های بازی

ميلاد جهاني 42

ميلاد جهاني 42

مسلم مجدمي 58

حسين ساکي 64

کانجي ماکوبا 74

75 ميثم نقي زاده باني

شهاب الدين گردان 84

87 ابراهيم صالحي

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن