1398/01/23

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - استقلال تهران

17:45

لیگ برتر

0 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 60000 نفر

رخداد های بازی

خالد شفيعي 25

مهرداد محمدي کشمرزي 42

97 فرشيد اسماعيلي

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن