1398/01/23

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نفت مسجد سلیمان

17:30

لیگ برتر

3 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 5400 نفر

رخداد های بازی

مسعود ريکي 19

26 مجتبي بيژن

امين قاسمي نژاد 28

44 ايوب طاهري

امين قاسمي نژاد 60

محمد حسين مرادمند 62

89 سيد محمد حسيني

91 علي غلامرضاپور سرکره

91 علي غلامرضاپور سرکره

محمدمهدي مهدي خواني 91

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن