1398/01/24

جزییات مسابقه

پيکان تهران - ذوب آهن اصفهان

18:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 180 نفر

رخداد های بازی

5 وحيد محمد زاده

22 حميد بوحمدان

32 مسعود ابراهيم زاده

سيد مهران موسوي 53

76 اساگونا کريستين ايکودارو

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن