1398/01/22

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران

18:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 420 نفر

رخداد های بازی

رضا خالقي فر 59

65 اميد سينگ

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن