1398/01/16

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - سپاهان اصفهان

17:45

لیگ برتر

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 12000 نفر

رخداد های بازی

52 ابولحسن جعفري

محمد آبشک 55

64 سياوش يزداني مقدم

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن